Принципи на работа

Какво получават децата?

 • Децата получават добро отношение и подкрепа от стана на учителите във всяка извършвана дейност.
 • Да си учител е призвание, всеки ден, всеки час, всеки миг се докосваш до детския свят, до детските трепети, радости, и мечти, изживяваш собственото си детство. Това е магията на нашата професия. Стремим се да съхраняваме и пренасяме нравствените ценности и да създаваме личности, в които живее националният дух и гражданствеността, да бъдем максимално отговорни и взискателни както към работата ни, така и във взаимоотношенията ни с децата, колегите и родителите. Вярваме в доброто и подкрепяме приятелството и уважението между децата. Всяко дете заслужава качествено образование, възпитание, обгрижване, любов и подкрепа. В центъра на учебно-възпитателният процес поставяме детето – с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност – да решава проблеми, да твори, да е уверено в себе си, да се учи от грешките си. Отчитаме ролята на семейството и смятаме, че заедно трябва да работим върху развитието на индивидуалните потребности на децата. Работим така, че когато един ден професионалният ни опит приключи, да имаме чувство на изпълнен дълг.

Какво ще намерите при нас?

 • При нас ще намерите радост и удоволствие, които нашите деца получават ежедневно. Игри, обучителен процес, приятни изживявания и прекрасни моменти. Ежедневна обратно връзка и взаимопомощ с родители.
 • Също нашите деца и родители получават от наша страна: мотивираност, мислене, разбиране, инициативност, сътрудничество, добра комуникация, подкрепа и отличен успех.

Каква е мисията на детска градина „Кокиче“ ?

 • Да подкрепяме и вярваме в потенциалните възможности на всяко дете;
 • Да създаваме благоприятни позитивна и разнообразна среда за неговото развитие и възпитание;
 • Да мотиви учителите да реализират в най-висока степен на уменията си;
 • Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценно развитие на детето от предучилищна възраст с цел подготовката му за училище;
 • Да осигурява равен старт в училищното образование

Грижа за децата – хранене

 • Храната се приготвя според изискванията на Наредба №6/10.08.2011г. на МЗ за здравословно хранене на децата. Менюто се изготвя от комисия, която включва няколко медицински лица и експерт по храненето от Община Ловеч. То се предоставя на вниманието на родителите за цялата седмица.
 • Менюто е единно за всички детски градини в Общината и е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след съгласуване с Директора на детската градина или експерта по хранене. Целият екип заедно с родителите работи за създаване на нуждите хиени навици и умения на децата.
 • Децата се хранят три пъти дневно плюс допълнителна подкрепителна закуска (плод) в 10:00 часа, като стриктно се спазват нормите за пълноценно и рационално хранене.

Детска градина „Кокиче“ е:

 • Детска градина „Кокиче“ е желано и любимо място за децата с пространствената игра, познание, общуване. Място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива.
 • Детската градина е дом на радостта, веселието, обичта, щастието, творчеството, знанието и мястото за сигурност, възпитание и развитие.
 • В детска градина „Кокиче“ се приемат деца на възраст от 2 до 6 години, по подадено заявление (съгласно ЗПУО), като групите се оформят по възрастов принцип и правила за прием в Общината.
 • В детска градина „Кокиче“ не се допуска подбор по пол, етническа религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.
 • Детска градина „Кокиче“ е любимо място на всяко дете. Тя е светът на приказните вълшебства и големите детски мечти.

Контакти

Детска градина „Кокиче“

Адрес: с. Дойренци, п.к. 5550, ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

Тел: 0877627586

e-mail: info-1101309@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

РУО Ловеч: https://ruo-lovech.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/