Екип

Стефани Иванова Васкова

Директор на ДГ „Кокиче“, с. Дойренци от 15.09.2021г.

Образование: Бакалавър

Специалност: ПНУП

Завършила Великотърновски университет – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2020г.

Трудов стаж: 1 година

 

Венета Стоянова Панчева

Гл. счетоводител в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци от 15.01.2014г.

Образование: Магистър

Специалност: Счетоводство и контрол

Завършила Стопанска академия „Д. Ценов“, гр. Свищов през 1990г.

Трудов стаж: 42 години

Трудов стаж по специалността: 8 години

 

Петя Ценкова Стоянова

Ст. учител в ДГ „Кокиче“ , с. Дойренци от 02.05.2006г.

Образование: Висше бакалавър

Специалност: Предучилищна педагогика

Завършила Софийски университет  „Св. Климент охридски“ през 1999г.

Трудов стаж: 25 години

Трудов стаж по специалността: 16 години

 

Цветелинка Кунева Вълева

Ст. учител в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци – изнесена група с. Александрово от 09.07.2004г.

Образование: Магистър

Специалност: Предучилищна педагогика

Завършила: ВПИ - Благоевград през 1987г.

Трудов стаж: 38 години

Трудов стаж по специалността: 34 години

 

Ивелина Тихомирова Борисова

Учител в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци от 13.10.2015г.

Образование: Магистър

Специалност: ПНУП

Завършила: Педагогически колеж – гр. Плевен, филиал на Великотърновски университет – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2017г.

Трудов стаж: 6 години

Трудов стаж по специалността: 6 години

 

Василена Ивайлова Бочева

Учител в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци – изнесена група с. Александрово от 15.09.2020г.

Образование: Бакалавър

Специалност: ПНУП

Завършила: Великотърновски университет – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2022г.

Трудов стаж: 2 години

Трудов стаж по специалността: 1 години

 

Павлинка Иванова Димитрова

ЗАС в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци – изнесена група с. Александрово от 17.11.2014 г.

Образование: Средно – специално

Специалност: Технолог на кожено и кожухарско производство

Завършила: „Кожарски техникум“, гр. Ловеч през 1978г.

Трудов стаж: 42 години

Трудов стаж по специалността: 36 години

 

Силвия Дичева Вълчева

Помощник възпитател в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци от 22.04.2006г.

Образование: Средно

Специалност: Оператор в мебелно производство

Завършила: ЕСПУ „Панайот Пипков“, гр. Ловеч през 1990г.

Трудов стаж: 28 години

Трудов стаж по специалността: 15 години

 

Донка Василева Христова

½ готвач и ½ помощник възпитател в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци – изнесена група с. Александрово от 25.05.2017г.

Образование: Средно – професионално с клалификация

Специалност: Готвач

Завършила: „Средно професионално техническо училище по комунално битови услуги“, гр. Ловеч през 1981г.

Трудов стаж: 39 години

Трудов стаж по специалността: 37 години – готвач; 34 години – помощник- възпитател

 

Соня Иванова Банчева

½ готвач и ½ помощник възпитател в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци –  01.06.2020г.

Образование: Основно

Специалност:

Завършила: ЕСПУ „Панайот Пипков“, гр. Ловеч през 2020г.

Трудов стаж: 2 години

Трудов стаж по специалността: 2 години – готвач; 2 години – помощник- възпитател

 

Кирил Иванов Великов

½ работник поддръжка сгради в ДГ „Кокиче“, с. Дойренци – изнесен група с. Александрово

Образование: Средно специално образование и клалификация

Специалност: Геодезия и картография

Завършил: „Техникум по строителство“ през 1974г.

Трудов стаж: 4 години

Трудов стаж по специалността: 4 години

Контакти

Детска градина „Кокиче“

Адрес: с. Дойренци, п.к. 5550, ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

Тел: 0877627586

e-mail: info-1101309@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

РУО Ловеч: https://ruo-lovech.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/