Документи на ДГ

2023/2024

Годишен план за контролната дейност на директора на ДГ за учебната 2023 - 2024 г.

Етичен кодекс на ДГ - изнесена група с. Александрово

Заповед - Вътрешни правила за работна заплата в сила от 01.01.2023 г.

Заповед - Етичен кодекс на ДГ

Заповед - Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детска градина Кокиче за учебната 2023 - 2024 г.

Заповед - План на контролната дейност на ДГ

Заповед - Правилник за дейността на ДГ

Заповед - Правилник на вътрешния трудов ред

Заповед - Програмна система на ДГ

Заповед - Стратегия за развитие на ДГ за периода 2020 - 2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Програмна система на ДГ

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ за учебната 2023 - 2024 г.

Стратегия за развитие на ДГ за периода 2020- 2024 г.

Правилник за дейността на ДГ

 

2022/2023

Стратегия за развитие

Правилник за дейността

Програмна система

Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детската градина

Годишен план за контролната дейност

Заповед - Стратегия за развитие

Заповед - Правилник за дейността

Заповед - Програмна система

Заповед - Етичен кодекс

Заповед - Правилник за вътрешния трудов

Заповед - Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детската градина

Заповед - Годишен план за контролната дейност

 

2021/2022

Стратегия за развитие

Правилник за дейността

Програмна система

Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детската градина

Годишен план за контролната дейност

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешни правила за работната заплата - Април

Вътрешни правила за работната заплата - Септември

Тематично годишно разпределение за 1-ва възрастова група

Тематично годишно разпределение за 2-ра възрастова група

Тематично годишно разпределение за 3-та възрастова група

Тематично годишно разпределение за 4-та възрастова група

Заповед - Стратегия за развитие

Заповед - Правилник за дейността

Заповед - Програмна система

Заповед - Етичен кодекс

Заповед - Правилник за вътрешния трудов

Заповед - Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в детската градина

Заповед - Годишен план за контролната дейност

Заповед - Вътрешни правила за работната заплата

Заповед - Вътрешни правила за работната заплата - Април

Заповед - Вътрешни правила за работната заплата - Септември

Контакти

Детска градина „Кокиче“

Адрес: с. Дойренци, п.к. 5550, ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

Тел: 0877627586

e-mail: info-1101309@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

РУО Ловеч: https://ruo-lovech.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/